Sunday, January 18, 2009

இந்திய இராணுவ அமைச்சருக்கு கோவையில் பெரியார் திகவினர் கருப்புக்கொடி 34 பேர் கைது

இந்திய இராணுவ அமைச்சர் ஏ.கே.அந்தோணி க்கு கோவையில் பெரியார் திகவினர் தலைமைக்கழக உறுப்பினர் தோழர் வெ.ஆறுச்சாமி தலைமையில் தடையை மீறி கருப்புக்கொடி காட்டி 34 பேர் கைது.
No comments: